słowo od moderatora

Dodane 01.06.2021

Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich!!!

11 czerwca 2021.r obchodzić będziemy nasze patronalne święto – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczystość ta w tym roku ma dla nas wyjątkowe znaczenie.

Wspominamy bowiem fakt, że dokładnie 101 lat temu po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, w duchu wdzięczności za dar wolności, ale także, wobec zbliżającej się nawały bolszewików, Episkopat Polski oddał Polskę Sercu Jezusa. Akt ten miał miejsce na Jasnej Górze.

Rok później, a więc dokładnie 100 lat temu, w czerwcu, w roku 1921, przy okazji poświęcenia bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, która była wotum wdzięczności całego narodu za odzyskanie niepodległości i zwycięstwa nad bolszewikami, postanowiono uroczyście ponowić ten Akt oddania przy udziale większej liczby wiernych.

W tym roku wspominając te wydarzenia, Episkopat Polski ponowi ten Akt zawierzając Sercu Jezusa naszą Ojczyznę, Kościół, rodziny i wszelkie wspólnoty wierzących.

Jako Czciciele Najświętszego Serca Jezusowego włączmy się i my w te Uroczyste obchody.

Duchowo i poprzez internetową transmisję starajmy się uczestniczyć w tej Uroczystości.

Sami, w domach, w rodzinach, we wspólnotach ,odnówmy tego dnia Akt osobistego, rodzinnego i parafialnego oddania się temu Sercu, które tak bardzo ludzi umiłowało.

Cały czerwiec przeżywajmy w zjednoczeniu z Bogiem, który w symbolu Swego Serca nieustannie uświadamia nam jak bardzo nas umiłował i jak bardzo pragnie naszej odwzajemnionej miłości.

Miesiąc czerwiec niech będzie czasem śpiewania Litanii, uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych, a nade wszystko niech będzie czasem refleksji nad miłością Boga do człowieka.

Pytajmy siebie samych co możemy uczynić aby serem wdzięcznym za miłość, okazywać miłość ofiarą, pełną poświęcenia wszystkim potrzebującym.

W tych czasach wciąż dla nas wszystkich trudnych, naznaczonych pandemią, odchodzeniem od wiary, gorliwości religijnej, my tym bardziej pamiętajmy o praktykach religijnych, pamiętajmy o modlitwie, o uczestnictwie w sakramentach, o adoracji wynagradzającej. Wykorzystajmy pierwszy piątek miesiąca, aby korzystając z sakramentu pokuty i Eucharystii jeszcze bardziej wzmocnić naszą więź z Chrystusem i Jego Kochającym Sercem.

Jestem przekonany, że te praktyki i takie starania i taki powrót do źródeł naszej pobożności odnowi ducha religijnego w nas i w społeczeństwie!

Dajmy świadectwem naszego życia przykład tego, że każde zło dobrem należy zwyciężać! Oddajmy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 11 czerwca wraz z wszystkimi wiernymi w Polsce. Powtarzajmy ten akt codziennie – wszak Jego jesteśmy własnością i do Niego należeć chcemy!

Jednoczmy się wszyscy w Sercu Jezusa, które jest źródłem naszego życia i naszej świętości!

Niech żyje Serce Jezusa w sercach naszych i całym społeczeństwie!

Ks. Wiesław Pietrzak SCJ

Moderator Sercańskiej Wspólnoty Świeckich

Dodane 16.04.2021

Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich!
Drodzy Czciciele Najświętszego Serca Jezusowego!

Przy pomocy Bożej łaski przeżyliśmy w zjednoczeniu z Serce Jezusa czas Wielkiego Postu, jednocząc się z Konającym Sercem Jezusa.

Uczestniczyliśmy w radości Zmartwychwstania i razem ze św. Tomaszem wkładającym swą rękę w Przebity Bok Jezusowy, wyznawaliśmy z wiarą: „Pan mój i Bóg mój”.

Przed nami czas Paschalny, w którym jak uczniowie zdążający do Emaus staramy się słuchać Jezusa, który Pisma nam wyjaśnia i na naszych oczach łamie chleb. Uczestnicząc w każdej Mszy świętej możemy i my rozpoznać Jezusa Żywego i Prawdziwego i Zmartwychwstałego, gdyż to właśnie na Mszy św. słuchamy Słowa Bożego i zasiadamy do stołu Eucharystycznego.

Trudny czas, który już od roku przychodzi nam przeżywać bardzo nas upodabnia do tych uczniów, którzy załamani, w stanie beznadziei myślą tylko o tym, czego się spodziewali i myślą o tym jak ich nadzieje zostały pogrzebane Jezusową śmiercią.

Czyż i my nie myślimy podobnie? To już rok pandemii, a myśmy się spodziewali, że po kilku dniach, no może tygodniach wszystko wróci do normy! Jezus spokojnie tłumaczy, że tak trzeba, że wszystko w planach Bożych ma sens i swój czas i swój cel. Może i my jesteśmy „głupi i leniwego serca” jak ci uczniowie, ale czas wciąż obecnej i zabijający ludzi, pandemii wykorzystajmy na to, by Jezusa słuchać. Pozwólmy by płonęły nasze serca gdy On Sam będzie nam słowami Pisma Świętego to wszystko wyjaśniał!

O to chcę Was prosić Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty, abyśmy jak Maryja mieli serca rozważające i rozpamiętujące wielkie sprawy Boże!

Zbliża się miesiąc maj, miesiąc Maryjny, miesiąc który nas prowadzi do czerwca. Idźmy do Serca Jezusowego przez Serce Maryi i uczmy się Od Niej pokornie słuchać i realizować to co dla nas zaplanował w zamyśle Miłości Bóg Ojciec!

Czerwiec będzie dla nas czasem ponownego oddania naszej Ojczyzny Sercu Bożemu. Będzie to miało miejsce w Krakowie, w Bazylice Serca Jezusowego 11 czerwca 2021 w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.

Taki czas wymaga naszego duchowego przygotowania.

Ze względu na pandemie nie ma możliwości spotkać się na rekolekcjach, jak czyniliśmy to co roku do czasu pandemii.

Odwołujemy i w tym roku nasze zaplanowane na maj spotkanie w Zakopanem.

Duchowo jednak zawsze możemy być razem. Może nawet bliżej i bardziej zjednoczeni w modlitwie i tęsknocie za czasami normalnymi.

W związku z tym, mam serdeczną prośbę i proponuję, by w ramach przygotowania do 11 czerwca:

1. W tym duchu przeżywać majową i czerwcową Godzinę Świętą

2. Aby w Pierwszy Piątek miesiąca maja i czerwca w szczególny sposób prosić Serce Jezusa o uwolnienie ludzkości od pandemii i duchowych zagrożeń, jakie jej zagrażają.

3. Proszę także, aby w każdy piątek zbliżający nas do Uroczystości Serca Bożego odmawiać Koronkę do Najświętszego Serca Jezusowego. Koronkę, którą pozostawił nam Ojciec Założyciel Jan Leon Dehon.

Jestem przekonany, że tak duchowo przygotowani oddamy osobiście siebie, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i ludzkość całą Najświętszemu Sercu Jezusa.

Niech to oddanie będzie, jak i wtedy cudem i ratunkiem dla zagrożonej ludzkości, która odchodząc i zapominając o miłości staje się zagrożeniem sama dla siebie!

Pragnę także zachęcić was Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty do śledzenia tych Uroczystości, które będą miały miejsce w Krakowie u Ojców Jezuitów 11.VI. godz.18.oo

Jak mnie poinformował odpowiedzialny za organizację tę Uroczystości Ojciec Jezuita, zaplanowane jest także Triduum przed tą Uroczystości. Jedno spotkanie poświęcone będzie Wynagrodzeniu.

Śledzić i uczestniczyć można w tych wydarzeniach poprzez transmisję internetową z bazyliki NSPJ z Krakowa.

Proszę, przekazujcie sobie te wiadomości, tak aby nasze przygotowanie i cały miesiąc czerwiec przezywany był w zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Jezusa!

Życzę Wam Drodzy, aby ten czas był wypełniony nadzieją i miłością, która mocniejsza jest niż śmierć!

Pozdrawiam w Sercu Jezusa!

Ks. Wiesław Pietrzak SCJ

Moderator Sercańskiej Wspólnoty Świeckich

Dodane 19.02.2021

Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich!
Drodzy Czciciele Najświętszego Serca Jezusowego!

Pragnę tym listem poinformować Was, że na dzień 11 czerwca 2021 r. zaplanowano uroczyste ponowienie Aktu Oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa całej naszej Ojczyzny, wszystkich rodzin i każdego z nas.
Będzie to miało miejsce w 100-lecie tego Oddania, którego dokonali Księżą Biskupi w Krakowie w duchu wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Będzie to miało miejsce także w 100 letnią rocznicę poświęcenia Bazyliki Serca Bożego Ojców Jezuitów w Krakowie.
Pragnę zachęcić Was do włączenia się w duchowe przygotowanie do tego Aktu. W ramach przygotowania Ojcowie Jezuici przygotowali materiały duszpasterskie, które otrzymał każdy ksiądz proboszcz. Treści tam zawarte mają na celu odnowienie Kultu Serca Jezusowego w naszych parafiach i wspólnotach.
Skorzystajmy z tych tekstów i przeżywajmy kolejny miesiąc dzielący nas od czerwcowych Uroczystości w zjednoczeniu ze wszystkimi, którym drogie jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. Teksty te, o których pisze można odczytać klikając na naszych stronach w załączony link. Przesyłam także list jaki wystosowali Ojcowie Jezuici na początek tego duchowego przygotowania, które miało miejsce 10 stycznia tego roku w Krakowie.
Przesyłam również list jaki wystosował O. Rober SJ odpowiedzialny za całe przygotowanie do Uroczystości.
Mamy przed sobą pół roku naszej szczególnej bliskości z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Wykorzystajmy ten czas na zjednoczenie nas wszystkich wokół Miłości, jakiej symbolem jest Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Polecam szczególnie Nowennę przed Uroczystym oddaniem się Sercu Jezusa. Przygotowana dla Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Siostrę Bernadetę – wizytkę, może posłużyć także i nam w naszym przygotowaniu.
Pozdrawiam w Nowym Roku i polecam Was Opiece Serca Bożego!

Ks. Wiesław Pietrzak SCJ

Moderator Sercańskiej Wspólnoty Świeckich

Dodane: 18.12.2020

Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich!

Od 1 lipca decyzją Księdza Prowincjała i Jego Rady zostałem mianowany Moderatorem Wspólnoty, która pragnie żyć treścią Kultu Najświętszego Serca Jezusowego, która wg. Statutu, duchowo jest zjednoczona ze Zgromadzeniem Księży Najświętszego Serca Jezusowego i która czerpie z myśli i mądrości Ojca Jana Leona Dehona. Pozdrawiam serdecznie Wszystkich Członków Wspólnoty, Wszystkich Księży Opiekunów, Wszystkich Animatorów.
Ponieważ przyszło nam przeżywać czas pandemii i kontakt jest poważnie utrudniony pragnę tą drogą przekazać wraz z pozdrowieniami kilka informacji.

1. Nadal ukazywać się będzie biuletyn „Otwarte Serce”. Jak dotąd zawierać będzie treści przybliżające duchowość Serca Bożego i sposób w jaki przeżywał ją O. Założyciel.

2. Pragnę, aby strona internetowa Sercańskiej Wspólnoty Świeckich była jeszcze bardziej wykorzystana w celu naszego częstszego kontaktu. Skoro nie mogę osobiście poznać, odwiedzić poszczególnych Wspólnot w Parafiach, dlatego na tych stronach będę umieszczał informacje dotyczące funkcjonowania naszych Wspólnot.

3. Pragnę jako moderator na tych stronach umieszczać także materiały, które posłużą do osobistego zbliżenia się do Najświętszego Serca Jezusowego, jak również do naszego rozmodlenia się w czasie naszych adoracji w I Czwartek i w I Piątek miesiąca.
Będą co miesiąc zamieszczane teksty, które można wykorzystać w czasie Godziny Świętej i w czasie Pierwszopiątkowej wynagradzającej adoracji.

4. Na tych stronach internetowych zamieszczam wszelkie potrzebne dane adresowe, które proszę wykorzystać do kontaktu ze mną, jako moderatorem Wspólnoty. Mój adres internetowy, mój numer komórki jest dla Waszej dyspozycji.

5. Uwzględniają także Wasze pytania i prośby podaję nowy numer konta, gdyż wielu pragnie wpłacać tam dowolne ofiary wspierające przede wszystkim druk biuletynu „Otwartego Serca”

6. Na stronie tej postaram się także zamieszczać ciekawe treści, które poszerzą naszą wiedzę na temat szeroko rozumianego Kultu Serca Bożego.

7. Na koniec bardzo proszę, aby Księża Opiekunowie Wspólnot, Odpowiedzialni Moderatorzy w parafiach, Animatorzy należący do Sercańskiej Wspólnoty Świeckich pomogli najstarszym Członkom Wspólnoty w aktywnym korzystaniu z tej nowoczesnej formy przekazu i kontaktu.

Myślę o tym, by treści umieszczane na tej stronie przedrukować, udostępnić itd. Mam nadzieję, że młodzi: dzieci, wnuki pomogą starszym, aby ten nowy sposób komunikacji stał się teraz podstawową formą naszego współuczestnictwa w Sercańskiej Wspólnocie Świeckich.
Pozdrawiam Wszystkich Was i polecam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Ks. Wiesław Pietrzak SCJ

Moderator Sercańskiej Wspólnoty Świeckich