Dane kontaktowe

Moderator:

Ks. Wiesław Pietrzak SCJ
Ul. Saska 2C
30-715 Kraków
Tel. 698 413 545
e-mail: scjwpietrzak@gmail.com
Konto bankowe:
Sercańska Wspólnota Świeckich
Zgromadzenie Księży Najśw. Serca Jezusowego
Ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa
BNP Paribas
PL 24 1600 1462 1847 3641 5000 0028