Intencje

Intencje adoracji wynagradzającej na poszczególne dni tygodnia:

Niedziela: za profanowanie niedzieli, bluźnierstwa, brak wiary i bałwochwalstwo.

Poniedziałek: za pozostawienie Jezusa w samotności, oziębłość i niewdzięczność wielu, obojętność religijną.

Wtorek: za częste odrzucanie świętego wiatyku, przenoszenie Eucharystii bez należytego szacunku, nie przyjmowanie Komunii ze względów ludzkich, za kpiny i żarty z Eucharystii.

Środa: za nieuczęszczających w niedzielnej i świątecznej Mszy św., za lekceważenie Mszy św. w ciągu tygodnia, za roztargnionych i pogardliwie odnoszących się do misteriów Chrystusa.

Czwartek: za Komunie św. świętokradzkie, przyjmowane ozięble, opuszczane z powodu obojętności oraz nie praktykowanie komunii duchowej.

Piątek: za brak troski o świątynie, niewiarę, profanację Najświętsze-go Sakramentu i tabernakulum, za zniewagi Chrystusa pochodzące z lóż masońskich.

Sobota: za własne niegodziwości, oziębłość serca, rozproszenia du-chowe, niewierność darowanej łasce.

Intencje modlitwy (od stycznia do czerwca 2021)

Styczeń: O ustanie pandemii

Luty: Za chorych dotkniętych wirusem

Marzec: Za lekarzy i służbę zdrowia, którzy tak ofiarnie pomagają chorym

Kwiecień: Za Zmarłych z powodu pandemii

Maj: Za Ojczyznę o pokój, jedność w narodzie, o wierność wartościom chrześcijańskim

Czerwiec: O nowe powołania do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego