Godzina Święta

Teksty do wykorzystania podczas Godziny Świętej w pierwszy czwartek miesiąca kwietnia 2021.

Zaproszeni do Wieczernika

Śpiew: ………………………………………..
LEKTOR I: - Panie Jezu Najdroższy, zaprosiłeś nas dzisiaj do Wieczernika na świąteczne spotkanie paschalne. Pragniemy, abyś wiedział, że radością jest dla nas przebywać w Twojej bliskości, patrzeć na Twoją sylwetkę, spotykać Twój - miłością roziskrzony wzrok, słuchać Twego głosu i opierać głowę na Twoim Najświętszym Sercu. Nie ma nad to większego szczęścia.
Panie, Ty sam jesteś naszym największym pragnieniem. Zawsze chcemy uwielbiać Cię w tajemnicy Twego Najświętszego Serca. Ty jesteś naszym szczęściem. Tobie ufamy. Chcemy być przy Twoim Sercu przez wszystkie życia dni i wieczność całą.

JEZUS: Znam wasze serca. Wiem co się w nich kryje. Cieszę się waszym oddaniem i wiernością. Wiem, że pragniecie jeszcze więcej, pełniej i z większą miłością służyć Ojcu i Temu, którego On posłał. Umieściłem was wszystkich w swoim Sercu, gdyż jesteście tymi, których dał mi Ojciec. Tak bardzo pragnę, aby nikt z was nie zginął. Dzieci Moje, nadszedł czas, abym wam powiedział, ze już niedługo pozostanę z wami, gdyż wypełniłem plan zlecony mi przez Ojca i teraz nadchodzi godzina wywyższenia Syna Człowieczego.

LEKTOR I: Panie, co oznacza ta Twoja wypowiedź? Objaśnij nas, bo oto uczestniczymy w Paschalnej Wieczerzy, obchodzonej na pamiątkę wyprowadzenia Ludu Bożego – Jego mocą z niewoli egipskiej, która to wieczerza została obwarowana specjalnym rytuałem. Tymczasem Ty wprowadzasz nowe elementy do tego obrzędu:
- umywasz uczniom nogi,
- treść nauczania jest inna niż na tradycyjnej uczcie świątecznej,
- w modlitewnej rozmowie z Ojcem mówisz o wypełnieniu swego zadania i odejściu do Ojca.
„Wypełnienie” – a zatem koniec.
Panie, co to oznacza?

JEZUS: - Rzeczywiście Moje dzieło na ziemi dobiegło końca. Wypełniłem zadania zlecone przez Ojca i przez to otoczyłem Go chwałą. Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, gdyż oto nadeszła Godzina w której Ojciec otoczy Syna chwałą, tak, jak Syn Ojca chwałą otoczył. Powiem więcej: potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Lecz niech nie trwożą się serca wasze…, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie.

LEKTOR I: Ależ Panie, wywyższenie na krzyżu to kara dla największych złoczyńców, a my wiemy, ze Ty przeszedłeś przez ziemię wszystkich obdarzając dobrem. Jak więc może spotkać Cię kara… i to ta najokrutniejsza!?

JEZUS: - Wiem, że teraz tego nie rozumiecie, że to dla was zbyt trudne, a jednak chcę byście wiedzieli, że Moje przejście przez śmierć jest dla was konieczne, bo gdy zmartwychwstanę, otworzę wam drogę do nowego świata. Chcę, abyście już teraz zaczęli żyć nowym życiem.
Ja się narodziłem i przyszedłem na świat, właśnie dla tej Godziny, która nadchodzi. Męka, która się zbliża będzie wypełnieniem planu Ojca. Objawiłem wam imię Ojca i nadal będę objawiał, aby była w was miłość Ojca i abym Ja był w was.
Nie lękajcie się tego, co ma przyjść: Jam zwyciężył świat.
A teraz proszę, wyjdźmy za potok Cedron, do znanego nam Ogrodu.
+ + + + +
Śpiew stosowny, lub chwila muzyki refleksyjnej……………..

LEKTOR II : Potok Cedron jest niewielkim potokiem, który woda wypełniała jedynie w porze deszczowej, czyli zimą, przekroczenie go w kwietniu nie wymagało nawet zamoczenia nóg. Miejsce to nie zmieniło się od tamtych czasów. Jezus i Jego uczniowie właśnie tam czasem się spotykali. Judasz, zdrajca Pana także znał to miejsce.
W mrokach nocy prześwietlanych blaskiem księżyca, który o tej porze był niemal w pełni rozpoczęła się agonia Pana.
+ + + + +
Jezu Najdroższy, widzę Twoją ogromną trwogę, przerażenie w oczach, drżenie na całym ciele, strumienie krwi i potu zalewające Najświętsze Oblicze i słyszę jęk wyrywający się z głębokości udręczenia; Ojcze…
Panie Jezu, patrzę z bólem serca na Twoją okrutną mękę, poniesioną dla nas i zamiast nas. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś, abyśmy odkryli i doświadczyli nieskończonej Miłości Ojca, gdyż przecież ta ofiara podjęta została wspólną decyzją: Ojca i Twoją w jedności Ducha Świętego.
Nauczyłeś mnie jednak patrzeć dalej, tak daleko, aby w tym najboleśniejszym przeżyciu zobaczyć już Twój tryumf i zwycięstwo Ojca. Nauczyłeś mnie, że męka Twoja nie była porażką, ale wypełnieniem Bożego planu czyli zwycięstwem miłości i dobra. Nawet w tych przerażających obrazach Twojej męki z jaką mierzyło się Twe człowieczeństwo uczysz mnie odkrywać bóstwo i objawienie chwały Ojca. Wlewasz mi w serce przekonanie, że nad tym niewyobrażalnie ciężkim cierpieniem rozlewał się blask zmartwychwstania i stanowił z męką nierozerwalną całość.
Dziękuję, że uczysz nas takiego patrzenia na wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Jest w tym dla nas ogromna nadzieja, rodząca przekonanie, że i nad naszym bólem przeżywanym w jedności z Tobą świeci światło nowego życia.
chwila muzyki refleksyjnej……………..
+ + + + +

Serce Jezusa, otaczające Ojca chwałą
Serce Jezusa, przez Ojca chwała otoczone,
Serce Jezusa, równe Ojcu we wszystkim,
Serce Jezusa, wiernie wypełniające zadania zlecone przez Ojca,
Serce Jezusa, objawiające imię Ojca tym, którzy wierzą,
Serce Jezusa, wstawiające się za tymi, których dał Mu Ojciec,
Serce Jezusa, modlące się o jedność tych, którzy uwierzyli,
Serce Jezusa, objawiające Ojca w sposób odnowiony i pełny,
Serce Jezusa, cierpiące agonię w Ogrodzie Oliwnym,
Serce Jezusa, dobrowolnie idące na mękę,
Chwila muzyki refleksyjnej…………….

LEKTOR III: Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył na miejsce modlitwy Jezusa. Nieśli z sobą latarnie, pochodnie i broń. Najprawdopodobniej po Jezusa przybyła kohorta żydowska, nie rzymska, gdyż byli to strażnicy świątynni. Mylić może określenie „kohorta” stosowane dla określenia oddziałów rzymskich, ale w rzeczywistości pewne terminy były podobnie używane również w odniesieniu do oddziałów żydowskich. Rzymskie oddziały nie były używane do rutynowych działań policyjnych, ponadto Rzymianie nie zaprowadziliby Jezusa do domu arcykapłana Annasza - gdyby to oni Go pojmali. Zatem można przypuszczać, że po Jezusa przyszła kohorta żydowska, której przewodził Judasz.
+ + + + +
Spoglądam na Judasza i lęk mnie ogarnia. Panie, aż tak może zmienić się serce człowieka!? Od przyjaźni do zdrady haniebnej… . Panie, zatem taka postawa grozi i nam, przyjaciołom Twoim. Grozi i mnie, jeśli nie będę o Tobie pamiętać i zlekceważę Twoje słowa.
Strzeż mnie o Boże, niech żadna niegodziwość nie zamieszka w moim sercu. Strzeż wszystkich swoich wyznawców i zmiłuj się nad nami.
chwila muzyki refleksyjnej……………..
+ + + + +

LEKTOR IV: - Wpatruję się w Ciebie Jezu umiłowany i tylko zmęczona twarz przypomina, ciężkie przeżycia sprzed kilku chwil. Teraz oto stoisz przed zdrajcą i oprawcami w postawie boskiej godności. Wiedząc o wszystkim co miało na Ciebie przyjść, wychodzisz naprzeciw z pytaniem: „Kogo szukacie?” – a oni padają przed Tobą na twarze!
Panie zaskakujesz swoją postawą w obliczu zdrady i nadchodzącej śmierci. Zachowujesz się jak Pan życia i śmierci, jak Władca, Król i rzeczywiście nim jesteś. Tak Panie, masz absolutną władzę nad samym sobą. Sam decydujesz o godzinie swojej śmierci. Twoja królewska godność polega na królewskiej wolności, doświadczeniu władzy nad sobą. W tej wolności możesz uczynić z siebie bezinteresowny dar dla całej ludzkości i czynisz go.
Do tej wolności powołałeś każdego z nas. Czytam w Piśmie Świętym: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” i patrząc na tę scenę w Ogrodzie, teraz bardziej rozumiem na czym polega moja wolność dziecka Bożego. I dziękuję Ci za to, że umarłeś, aby człowiek był wolny.
Zapytam serca:
- ile jest we mnie Judasza? Może waham się między miłością i nienawiścią, wiernością i zdradą?
- czy potrafię dokonywać radykalne decyzje i wybory?
- czy nie jest tak, że idę za Jezusem, trwam przy Nim, a równocześnie go zdradzam? W jakich sytuacjach bywam zdrajcą?
- czy jestem człowiekiem rzeczywiście wolnym? Czy nie działam pod presją środowiska, ze strachu, czy z obawy o ludzki sąd, o to „co ludzie powiedzą”.
- czy nie czuję się uwięziony w zasadach, przykazaniach, przepisach?
- czy zasady, przykazania, przepisy są dla mnie drogą do wolności?
- czy rzeczywiście wierzę, że w mojej walce ze złem nie jestem sam, lecz jest ze mną Chrystus Pan - Zwycięzca, jest Ojciec i Duch Święty?
- jak głęboki jest mój związek z Jezusem?
chwila muzyki refleksyjnej……………..

JEZUS: Moje Boskie Serce przepełnione jest miłością ku ludziom, dlatego też biją z niego płomienie…
Niestety, wielu nie dostrzega Mojej miłości, bądź lekceważą to, co dla nich uczyniłem. Są tacy, którzy Okazują mi zimną obojętność i odwracają się ode mnie.
Sprawia mi to większy ból, niż wszystkie cierpienia zniesione w czasie mojej męki. /.../
Ty przynajmniej spraw mi tę radość i wynagradzaj za ich niewdzięczność ile tylko zdołasz.
Wszyscy, którzy zechcą okazać Mi miłość, cześć i uwielbienie według swych możliwość obdarzę hojnie i obficie skarbami swego Boskiego Serca, których ono jest źródłem. Rozleję na nich swe łaski i błogosławieństwa.
Przez to nabożeństwo pragnę poddać wszystkich pod wyzwalającą władzę swej miłości. Odnowię ją w sercach wszystkich ludzi, oddających cześć Memu Sercu.
+ + + + +

LEKTOR V: - Panie, wiem, ze poznanie Ciebie nie polega na zgromadzeniu wiedzy o Tobie, ale na serdecznej relacji z Tobą, na wierze i zaufaniu. Na świadomym udziale w Twojej wolności. Dlatego proszę, przymnóż mi wiary, wzmacniaj ufność i rozpalaj miłość. Niech Twoje Serce króluje w moim życiu już tu i teraz. Uznaję Twoją władzę nad sobą.
Poświęcam się na nowo Twemu Boskiemu Sercu, powierzam Ci wszystkie moje sprawy, zamiary i pragnienia, abyś Ty je prowadził zgodnie ze swą wolą. Już nie chcę układać sobie życia według własnych scenariuszy, ale oddaję je Tobie, abyś nim kierował. Pragnę, aby ogarnął mnie duch wynagradzania Ci za grzechy obojętności, niewdzięczności i pogardy, jakiej dzisiaj doznajesz.
Jezu o boku miłością otwartym, króluj nad całym moim życiem.
chwila muzyki refleksyjnej……………..
Serce Jezusa, w wolności przyjmujące krzyż,
Serce Jezusa, wywyższone ponad ziemię na drzewie krzyża,
Serce Jezusa, zastępcza ofiaro wynagradzająca,
Serce Jezusa, które wyswobodziło nas ku wolności
Serce Jezusa, Pascho naszego zbawienia,
Serce Jezusa, bezinteresowny darze dla całej ludzkości,
Serce Jezusa, doświadczone we wszystkim na nasze podobieństwo, oprócz grzechu,
Serce Jezusa, królujące nad życiem i śmiercią,
Serce Jezusa, cierpiące z powodu ludzkiej obojętności i niewdzięczności
Serce Jezusa, kształtujące serca nasze na wzór Serca Twego,
Serce Jezusa, wzorze i mocy nasza,

Śpiew: ………………………
s.Helena Łukasik