Ciekawa książka

„33 Godziny Święte”

Niech żyje Najświętsze Serce Jezusa!

Drodzy Członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich!

Pragnę poinformować, że Siostry Wizytki w Krakowie wydały ciekawą i pożyteczną bardzo książkę.

Otóż są to: „33 Godziny Święte”
Tak Siostry piszą o tej książce:

„Zbiór 33 rozważań Godziny Świętej przygotowanych przez różnych autorów i przeznaczonych zarówno do wspólnotowego, jak i indywidualnego odmawiania. Nabożeństwo to, odprawiane w czwartki przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca, jest praktykowane przez osoby, które szczególnie czczą i kochają Najświętsze Serce Pana Jezusa, dlatego pragną rozważać mękę Zbawiciela w Ogrodzie Getsemani i kontemplować Jego niepojętą miłość.”

I dalej tak streszczają treść zawartą w tej książce:

„Godzina Święta jest nabożeństwem polegającym na godzinnym rozważaniu męki Zbawiciela w Ogrodzie Oliwnym. Zbiór zawiera 33 różne teksty nabożeństwa, które pozwolą przygotować się do przeżycia pierwszego piątku w duchu wynagrodzenia. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób należących do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, dla których odprawianie Godziny Świętej to jeden z podstawowych obowiązków członkowskich, jak i dla każdego, kto pragnie pogłębić własną duchowość poprzez kontemplację męki Chrystusowej.

Poszczególne Godziny Święte zostały przyporządkowane do czterech kategorii. Centralną postacią pierwszego rozdziału pt. Wpatrzeni w Chrystusa jest Pan Jezus i Jego modlitewne zmagania w ogrodzie Getsemani. Rozważania z rozdziału drugiego pt. Problemy współczesnego człowieka zgłębiają mękę Chrystusową w Ogrójcu w kontekście wyzwań, które stoją przed żyjącymi obecnie chrześcijanami. W rozdziale trzecim pt. Ramię w ramię ze świętymi zebrano Godziny Święte oparte na tekstach napisanych przez świętych i błogosławionych związanych z kultem Bożego Serca. W ostatnim rozdziale pt. Z kalendarza liturgicznego umieszczono rozważania przeznaczone do odprawiania w poszczególnych okresach roku liturgicznego”.

Zachęcam do zainteresowania się tą książką, gdyż wiem, jak wielu z Was praktykuje Godziną Świętą w parafii i wiem, że nie mamy często skąd czerpać rozważań do tej pobożnej praktyki zaleconej przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii.

Zachęcam do zainteresowania się tą ciekawą i unikatową pozycją. To chyba pierwszy taki zbiór rozważań na czas Godziny Świętej.

Napisać można na adres:

Wydawnictwo Arcybractwa
Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Krowoderska 16
31-142 Kraków
tel. +48 (12) 631 86 20

lub nabyć internetowo:
33 Godziny Święte

Dwa Serca

Rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
KS. MATEUSZ DUDKIEWICZ, MAREK ZAREMBA
Wydawnictwo Esprit Kraków 2021

Zawierz się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obudź swoją wiarę!

Święty Jan Paweł II mówił, że Serce Jezusa nadaje rytm Kościołowi. Czy na co dzień słyszymy Jego bicie? Dwa serca to wyjątkowe rekolekcje, które otwierają na prawdziwe życie wiarą według Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez trzydzieści trzy dni ks. Mateusz Dudkiewicz i Marek Zaremba rozważają wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczą nas, jak żyć zgodnie z pięcioma tajemnicami: wdzięczności, Eucharystii, obietnicy, wynagradzania i apostolstwa. Owocem tych rekolekcji jest zawierzenie się Najświętszemu Sercu, dzięki któremu możesz doświadczyć wypełnienia obietnic objawionych przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Alacoque.

Serce Jezusa. Bogactwo Litanii

O. MAREK WÓJTOWICZ SJ
Wydawnictwo WAM Kraków 2021

Kult Serca Jezusowego jest nieustannie żywy. Zwracający się ku niemu wierni doświadczają autentycznej bliskości Boga, który do końca umiłował ludzi. Odkrywają moc pomagającą zerwać z grzechem oraz spojrzeć na siebie i innych oczami Boga – bez potępiania, z miłością.

Ojciec Marek Wójtowicz przygląda się poszczególnym wezwaniom Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odwołuje się do Pisma Świętego oraz nauczania ważnych postaci Kościoła, takich jak Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Siostra Faustyna czy Małgorzata Maria Alacoque, i pomaga zgłębić tę piękną, ważną dla narodu polskiego modlitwę.

Litania Serca

KS. FRANCISZEK WIELGUT SCJ
Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów Kraków 2021

Zapraszam na krótkie chwile rozważań o litanii, którą Jan Paweł II nazwał Litanią Serca. Zrodziły się one z wewnętrznej potrzeby, kiedy znalazłem się w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem. Postanowiłem wtedy przez cały miesiąc czerwiec publikować codziennie w mediach społecznościowych krótkie rozważanie do każdego z wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech teraz pomogą Tobie wniknąć w głębię tajemnicy swojego serca i Serca Boga.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

Czcicielom Mego Serca obiecuję…

Czytanki czerwcowe
KS. WIESŁAW PIETRZAK SCJ
Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów Kraków 2021

Po zakończeniu rozważań na temat Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ukazały się w tomiku „Uczyń serca nasze według Serca Twego”, pragnę zaproponować nowy cykl rozważań na miesiąc czerwiec.

Tematem naszych medytacji będą Obietnice, jakie zostawił św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus, gdy w XVII wieku objawiał jej tajemnice Swego Serca.

Na początek krótka historia życia tej wielkiej świętej, objawień jakie ta święta przeżyła i wreszcie spisanych obietnic, jakie przekazała nam historia Kultu Serca Jezusowego.

W kolejnych rozważaniach przejdziemy już do poszczególnych obietnic, aby przybliżyć ich treść. Dla lepszego zrozumienia postanowiłem, że każde rozważanie będzie miało dwie części. W pierwszej postaram się pokazać teologiczną wymowę obietnicy, aby w następnym rozważaniu, w drugiej części podać praktyczny wymiar, sens, wymagania i konsekwencje jakie płyną z poszczególnych obietnic.

Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych

(CD-MP3 audiobook.) Czas trwania: 6 godz. 10 min
O. JÓZEF AUGUSTYN SJ, KS. HENRYK CIERESZKO
Wydawnictwo WAM Kraków 2021

Skupienie rekolekcyjne Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych bpa Henryka Ciereszki oraz Józefa Augustyna to szczere świadectwo wiary i miłości.

Autorzy, sięgając do swojego duszpasterskiego i osobistego doświadczenia, zapraszają do kontemplacji przebitego Serca Jezusa. Dzięki niej możemy przeczuć zło grzechu, który zdolny jest ugodzić Syna Bożego, oraz poznać nieskończoną głębię miłości Boga-Człowieka; to ona wybawia nas ze wszystkich naszych nieprawości. W przebitym Sercu Jezusa jest nasze przebaczenie, uzdrowienie, pocieszenie i ukojenie.

Godzina Święta.

Zbiór tekstów do rozważań
Fundacja Rosa Mystica 2021

"Dusze moich przyjaciół, przybliżcie się z ufnością! Nie lękajcie się niczego. (...) Macie dziś szczęście brania udziału w godzinie czuwania. Jeżeli się ogrzewacie przy płomieniach mego Boskiego Serca, to dlatego, ze was wyróżniłem - bez żadnej waszej zasługi! (...)

Przybądźcie do mnie i w cieniu nowego Getsemani - tabernakulum - podzielcie się ze mną uczuciami przyjaźni. Chcę otworzyć przed wami moje Boskie Serce..."

(z tekstu sł. Bożego o. Mateo na godzinę świętą)
"...Wreszcie, jest jeszcze jeden, pełen słodyczy, aspekt tej godzinnej modlitwy. (...)

Godzina święta jest czasem, w którym jednocząc się z cierpiącym Chrystusem, jednoczymy się zarazem z Jego Matką".

(z zachęty duchowej o. Wawrzyńca Marii Waszkiewicza)

Książka zawiera ponad 30 tekstów do rozmyślań na godzinę świętą autorów uznanych, świętych i mistyków ubiegłych wieków oraz wstęp i liczne dodatki (m.in. rozważania drogi krzyżowej, zegar Męki Pańskiej, przestrogę św. Teresy od Jezusa oraz 33 dni z Sercem jezusowym i artykuł o jego kulcie).

Najświętsze Serce Jezusa

Album
Wydawnictwo Arystoteles

Bardzo ciekawe albumowe wydanie na temat Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Autor - świecki człowiek z parafii Łagiewniki.
Dużo ciekawych fotografii, ale nade wszystko ciekawa treść. Synteza kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ujęta bardzo ciekawie. Począwszy od biblijnych podstaw, aż do zakonów i stowarzyszeń szerzących ten kult.
Warto przeczytać, warto posiadać taką pozycję i warto podarować komuś w prezencie, bo bardzo pięknie wydana ta pozycja.